Tshewang Tenzin

serthiGup
Designation
Gup, Sethi Gewog
email
gup.serthi@samdrupjongkhar.gov.bt